გიორგი გელაშვილი

     
გიორგი გელაშვილი - თელავის თეატრის მსახიობი 2008 წლიდან.

დაბ. 03/09/1976

სიმაღლე - 180, წონა - 80

ტელ. 579 888 608