ხუმარაშვილი

     
ნონა ხუმარაშვილი - თელავის თეატრის მსახიობი 1984 წლიდან.

დაბ. 22/03/1963

ტელ. 593 49 73 39